“Er zijn voor de mantelzorger”

De vrijwilliger neemt een paar uur de zorg voor de chronisch zieke ( bijv. ziekte van Parkinson, MS, COPD, dementie) of terminaal zieke van u over, om met een gerust hart tijd voor uzelf te kunnen nemen. Bijvoorbeeld om uw hobby te kunnen beoefenen, naar de kapper of dokter te gaan.Thuis iemand verzorgen, ondanks hulp van huisarts en professionele thuiszorg , is zwaar en op langere termijn moeilijk vol te houden. 

De hulp die vaak uit liefde en betrokkenheid ontstaat door familie, vrienden, buren, begint over het algemeen met lichte taken. Geleidelijk kan de behoefte aan zorg groter en veel omvattender worden, waardoor deze mantelzorgers uiteindelijk dag en nacht klaarstaan. Om dit vol te kunnen houden kunt u een beroep doen op een vrijwilliger van VTZ-BOS

De Vrijwillige Thuiszorg Best-Oirschot-Son en Breugel ( VTZ-BOS) heeft zich ten doel gesteld ondersteuning en zorg te bieden aan mensen die de dagelijkse zorg hebben voor een chronisch zieke, een partner met dementie of een terminaal zieke die de laatste fase van zijn leven thuis wil doorbrengen.