VPTZ Nederland / Landelijk Steunpunt VPTZ, Amersfoort

    website: www.vptz.nl

Ook kunt u contact opnemen met het WMO-loket in uw woonplaats:

Infopunt Welzijn Best :  0499.770100

Lokaal Loket Oirschot :  0499.335142

CMD Son en Breugel  :  0499.491470

Websites

    Doorverwijssites:
        www.bijnathuishuisbest.nl

        www.bijnathuishuissonenbreugel.nl

        www.bijnathuishuisoirschot.nl

        www.alzheimer-nederland.nl  (regionale afdeling BOS Best,Oirschot,Son en Breugel)


        
    Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg: www.palliatief.nl
    Wijst u de weg in de zorg: www.kiesbeter.nl
    Informatiesite over kanker: www.kankerwiehelpt.nl
    Steunpunt mantelzorg: www.mantelzorg.info
    Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers: www.mezzo.nl