Deze zorg en ondersteuning wordt verleend door vrijwilligers die daarvoor een basiscursus hebben gevolgd. Zij zijn goed op de hoogte van diverse ziektebeelden en de gevolgen van dementie. Tevens hebben ze praktische vaardigheden in de verzorging van mensen in de laatste levensfase.


Wat een vrijwilliger vooral te bieden heeft is tijd en aandacht: voor de chronisch zieke en voor u als mantelzorger.


Vrijwilligers van VTZ-BOS werken vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Zij mogen geen medische handelingen verrichten en doen dit werk kosteloos.VTZ-BOS ontvangt subsidie van de gemeente maar een donatie aan de stichting is altijd welkom.