• Start

Welkom

Ga er maar eens aan staan!

Steeds meer ernstig zieke mensen worden thuis verzorgd. Door hun familie of een vriend.
Deze mantelzorg ontstaat vaak uit liefde en betrokkenheid. Maar de zorgtaken kunnen natuurlijk steeds zwaarder worden. Wat begint met iedere dag koken, eindigt soms in zeven dagen per week 24 uur per dag klaarstaan. Ga daar maar eens aan staan!

De stichting Vrijwillige Thuiszorg Best, Oirschot, Son en Breugel (VTZ-BOS) kan wellicht hulp bieden. Om de mantelzorgers te ontlasten bieden opgeleide vrijwilligers daar waar nodig en gewenst tijd, aandacht en ondersteuning aan chronisch zieken, mensen met dementie en mensen in de laatste levensfase. Zij doen dit in de thuissituatie.

Voor meer informatie over ons werk bladert u door onze website of kijkt u op https://youtu.be/qKckEuP9w8c